Accountants
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
Login

Nieuws

Optimaliseer de giftenaftrek

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) en aan steunstichtingen (SBBI), zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het totaal van de giften moet de aftrekdrempel van 1% van het verzamelinkomen van de fiscale partners samen overschrijden. De drempel bedraagt minimaal € 60. De totale aftrek bedraagt maximaal 10% van het gezamenlijke verzamelinkomen. Omdat de aftrekdrempel beperkend werkt kan het raadzaam zijn geplande giften voor twee jaar te bundelen en in één jaar te doen.

Wordt gedurende een reeks van jaren grotere giften gedaan aan dezelfde instelling, dan is het voordeliger om dit te doen in de vorm van een periodieke uitkering. De aftrekdrempel geldt namelijk niet voor periodieke giften met een looptijd van ten minste vijf jaar. Wel moet er een schenkingsakte zijn opgemaakt.

Giften aan culturele instellingen
Voor aftrekbare giften aan culturele instellingen geldt een vermenigvuldigingsfactor. Daardoor valt de aftrekpost groter uit. De aftrekpost is gelijk aan de gift, vermenigvuldigd met 1,25.

Bron: Overig | publicatie | 15-11-2018

Terug

Webdesign door Lined webdevelopment