Accountants
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
Login

Nieuws

Regeling twee maanden betaald ouderschapsverlof verwacht per 1 juli 2022

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht geeft op twee maanden betaald ouderschapsverlof. De richtlijn zal vermoedelijk in juni worden getekend. Na inwerkingtreding hebben de lidstaten drie jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in wetgeving. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat uit van inwerkingtreding van nationale wetgeving, waarin de betaling van twee maanden ouderschapsverlof is geregeld, per 1 juli 2022.

Er bestaat in Nederland nu al recht ouderschapsverlof van zes maanden. Dat is echter alleen betaald als de werkgever dat heeft geregeld. De nieuwe regeling verplicht werkgevers om aan het ouderschapsverlof mee te betalen.

Door de richtlijn krijgen EU-burgers in de toekomst recht op kraamverlof van 10 dagen na het bevallen van de partner. In Nederland bestaat vanaf 1 januari 2019 recht op vijf dagen geboorteverlof. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de baby vijf weken extra geboorteverlof krijgen. In die periode hebben partners recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het loon.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de minister dat op dit moment een inventarisatie plaatsvindt van de mogelijkheden om aan de verplichtingen van de richtlijn te voldoen met inachtneming van de daaraan geboden ruimte en de gestelde beperkingen. De wijze van financiering van de betaling van het ouderschapsverlof wordt aan de lidstaten overgelaten. Voorts mogen de lidstaten bepalen dat het recht op betaling van ouderschapsverlof eerder stopt dan op de achtste verjaardag van het kind. De lidstaten stellen zelf de hoogte van de verlofuitkering of het percentage loondoorbetaling vast, zij het dat het betalingsniveau het opnemen van ouderschapsverlof moet ondersteunen. De richtlijn maakt verder mogelijk dat bestaande verlofregelingen worden benut om aan de verplichtingen te voldoen. 
Rekening houdend met een implementatietermijn voor de uitvoering van twee jaar wil de minister in het eerste kwartaal van 2020 een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken | publicatie | 2019Z07144 | 29-05-2019

Terug

Webdesign door Lined webdevelopment