Accountants
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
LoginBijzonder uitstel van betaling van belastingen

We krijgen veel vragen over bijzonder uitstel van betaling van belastingen. Daarom hebben we op deze pagina een uitleg opgenomen over hoe het aanvragen van uitstel werkt. Daaronder nemen we de reguliere (reeds bestaande) regelingen op.

Om welke belastingen gaat het?
Er kan uitstel worden gevraagd voor (onder andere) alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.
Let op! voor de voorlopige aanslagen voor 2020 is het niet mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen. Je kunt wel de voorlopige aanslag laten verminderen. Hoe je dat doet lees je hier.

Hoe vraag je uitstel aan?
Vanaf 2 april kan uitstel worden aangevraagd met een online formulier. Hiervoor dien je in te loggen met je DigID. 
Ook is het nog steeds mogelijk een brief te sturen aan de Belastingdienst. Hiernaast vind je onze model brief die je kunt gebruiken. Je kunt met één formulier of één brief voor meerdere belastingsoorten tegelijk uitstel aanvragen.
Nadat de Belastingdienst je verzoek heeft ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen. 

Ook voor nieuwe aanslagen
Als je in de tussentijd nieuwe belastingaanslagen krijgt, geldt ook voor die nieuwe belastingaanslagen de bovenstaande termijn waarvoor de Belastingdienst de invordering stillegt. Je hoeft dus niet voor elke belastingaanslag apart uitstel te vragen.

Verlening van het uitstel
Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort. Je kunt dan verlenging van het uitstel vragen. De Belastingdienst vraagt dan aanvullende informatie. Bij een verlening van het uitstel wordt voor bedragen onder € 20.000 geen verklaring van een derde deskundige vereist (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie). Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling zo beperkt mogelijk houden. Wel zal de Belastingdienst gegevens opvragen waaruit blijkt dat de omzetcijfers of bestellingen/ reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van de de voorgaande maanden. Bij een financieel belang van € 20.000 of meer, blijft wel een verklaring van een derde-deskundige vereist; de minister wil dit zo eenvoudig mogelijk maken en komt binnenkort met een nadere uitwerking. 
Hiervoor zal de Belastingdienst met nadere inlichtingen komen via de website.

Wanneer vraag je uitstel aan?
Uitstel kun je pas aanvragen nadat een aanslag is opgelegd. De omzetbelasting en de loonheffing zijn hierbij bijzondere belastingen, omdat dit aangiftebelastingen zijn. Hieronder lichten we dat toe.

Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting
De vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting zijn aanslag belastingen. Dit wil zeggen dat je normaliter eerst aangifte doet, dan een aanslag ontvangt en vervolgens betaalt. Je kunt voor deze belastingen uitstel aanvragen zodra de aanslagen zijn opgelegd. 

BTW en loonheffing
De BTW en de loonheffing zijn aangiftebelastingen; je betaalt de belasting op basis van de aangifte. Van deze belastingen krijg je dus normaliter geen aanslag. Alleen als je niet of niet tijdig betaalt, dan ontvang je een (naheffings) aanslag. 

Als je uitstel van betaling wilt voor de BTW en de loonheffing, dan kun je dat niet vooraf aanvragen. De procedure is als volgt: je doet gewoon je aangifte, net zoals je anders ook zou doen. De betaling doe je (nog) niet. Je ontvangt dan automatisch een (naheffings) aanslag. Op basis van de aanslag vraag je uitstel aan. Het is wel belangrijk dat je de aangifte op tijd doet.

Boete hoef je niet te betalen
Je hoeft geen boete te betalen. We weten nog niet of het voor de Belastingdienst haalbaar is de boetes ook niet op te leggen. Het kan dus zijn dat er wel een boete wordt vermeld op de naheffingsaanslag. Deze hoeft niet betaald te worden als je een beroep doet op de bijzondere uitstelregeling.

Belastingrente/ invorderingsrente
De belastingrente en invorderingsrente worden tijdelijk verlaagd naar 0.01% (zie ook nadere uitleg op de pagina "maatregelen")

G-rekening
Om te zorgen dat het tijdelijke uitstelbeleid ook voor ondernemers met een g-rekening soelaas biedt, is een aanvullende maatregel genomen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee normaal gesproken alleen de loonheffing en de btw aan de Belastingdienst kunnen worden betaald. Het gaat hier bijvoorbeeld om ondernemers in de uitzendbranche en de bouw. Naast de bestaande mogelijkheid voor het deblokkeren van overschotten, is het ook mogelijk om de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Hierdoor krijgen deze ondernemers dezelfde mogelijkheden als ondernemers zonder g-rekening. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

Heb je een BV of ben je bestuurder van een stichting of vereniging? Vergeet de melding betalingsonmacht niet
Wanneer een BV (of andere rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging) niet in staat is om de periodiek verschuldigde belasting te betalen, dient zij ter voorkoming van aansprakelijkheid van de bestuurders een melding van betalingsonmacht te doen. Zolang de betalingsachterstand niet is ingelopen hoeft geen nieuwe melding te worden gedaan. Dat geldt ook voor na de melding opgelegde naheffingsaanslagen. De Belastingdienst heeft hier speciale formulieren voor ontwikkeld. Je moet bij een melding betalingsonmacht ook toelichten waardoor de onmacht tot betaling is ontstaan. Een melding is tijdig bij de Belastingdienst binnengekomen wanneer deze is ingediend binnen 2 weken na de dag waarop de verschuldigde belasting behoorde te zijn betaald.

 

Reguliere regeling uitstel van betaling van belastingen

Telefonische aanvraag om kort uitstel (maximaal 4 maanden)
De reeds bestaande regeling voor uitstel van belastingen ziet er als volgt uit:
Je kunt telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag. Hiervoor dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • In het verleden is steeds op tijd aangifte gedaan.
  • Er is niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen.
  • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  • Er zijn geen openstaande aanslagen waarvoor een dwangbevel is opgelegd.
  • Het betreft geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.
Je kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag. Voor btw en loonheffingen kan dus pas uitstel van betaling worden aangevraagd na ontvangst van een naheffingsaanslag en niet voor de betaling op aangifte.
Telefonisch uitstel kan worden aangevraagd via de Belastingtelefoon: 0800-0543.
Let op! Als je gebruik maakt van deze regeling, kan daarna geen andere betalingsregeling meer worden getroffen voor dezelfde aanslag!

Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden

Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor kort uitstel, of als naar verwachting een langere periode dan 4 maanden (maximaal 12 maanden) uitstel nodig is, kan een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. Dit formulier is te downloaden van de site van de Belastingdienst. In dit geval is een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of een hypotheekrecht noodzakelijk. 
Let op! Wellicht is het verstandiger om bijzonder uitstel aan te vragen.

Ook bij de reguliere uitstelregelingen geldt: 

Heb je een BV of ben je bestuurder van een stichting of vereniging? Vergeet de melding betalingsonmacht niet! Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren