Accountants BV
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
LoginDGA's

NOW niet voor DGA's
De NOW regeling is een loonsubsidie regeling ter dekking van de loonkosten van medewerkers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Op basis van de regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016, zijn de meeste DGA's hiervan uitgezonderd. In een enkel geval, wanneer de DGA toch verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (zoals bijvoorbeeld de WW), dan kan ook voor het salaris van de DGA een beroep worden gedaan op deze regeling. In het algemeen geldt dat pas als een DGA buiten zijn wil ontslagen kan worden. Meestal is dat bij DGA's niet aan de orde.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
DGA's met financiële problemen kunnen, net als zelfstandingen een beroep doen op de Tozo, als zij aan de voorwaarden voldoen. Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Meer informatie: klik hier.

Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
Omdat er door de coronacrisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat DGA's tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.

Wil je in 2021 en 2020 gebruikmaken van de verlaging, dan moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • de rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon;
  • als de aanmerkelijkbelanghouder in werkelijkheid een hoger loon heeft gehad dan volgt uit de berekening, dan geldt dat hogere loon;
  • als de omzet in 2019, 2020 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, dan pas je de berekening toe zonder die beïnvloeding.
Voor 2021 komen er twee extra voorwaarden bij:
  • in de regeling voor 2021 zal de omzet over heel het jaar 2021 worden vergeleken met de omzet over heel het jaar 2019;
  • er wordt een toegangsdrempel ingevoerd; verlaging van het gebruikelijk loon is mogelijk bij een omzetverlies van ten minste 30% in 2021 ten opzichte van 2019.
Berekening verlaging gebruikelijk loon
De berekening voor 2020 is als volgt:
gebruikelijk loon 2020 = gebruikelijk loon 2019 maal de omzet over de eerste vier maanden van 2020 gedeeld door de omzet over de eerste vier maanden van 2019.

Voor 2021 is de berekening als volgt:
gebruikelijk loon 2021 = gebruikelijk loon 2019 maal de omzet over 2021 gedeeld door de omzet over 2019

Let op! wil je als DGA je salaris verlagen, zorg dan voor notulen van een besluit van de Algemene Vergadering waarin tot de salarisverlaging is besloten en voor een addendum op de arbeidsovereenkomst.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen. 
 

 

Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren