Accountants BV
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
Login 

Vaste lasten (TVL en TOGS)

Vanaf maart zijn er twee subsidies ontworpen voor de tegemoetkoming in de vaste lasten: de TOGS (1 maart tot en met 31 mei) gevolgd door de TVL (1 juni 2020 tot en met 30 juni 2021). Voor de verschillen de subsidieperioden zijn de voorwaarden iets aangepast. Hieronder tref je een toelichting aan op de verschillende regelingen. Hierbij is de meest recente informatie bovenaan vermeld.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Subsidieperiode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021

Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen ook na 1 oktober 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt met een paar aanpassingen verlengd tot en met juni 2021. Bedrijven vragen de TVL-subsidie steeds voor 3 maanden aan. Per 3 maanden is er maximaal € 90.000 beschikbaar.

Op welke punten wordt de TVL aangepast:
De TVL wordt na 1 oktober 2020 op 4 punten aangepast:
  • De TVL is in 3 periodes van 3 maanden aan te vragen. Voor iedere periode moet de ondernemer een nieuwe aanvraag doen.
  • Het bedrijf heeft minimaal €4.000 aan vaste lasten in 3 maanden (in plaats van 4 maanden).
  • Het maximum subsidiebedrag wordt €90.000 (in plaats van €50.000).
  • Na 1 januari 2021 wordt de TVL langzaam afgebouwd. De grens voor omzetverlies wordt dan in stappen verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. De nieuwe grens wordt op tijd gecommuniceerd.
Waar en wanneer kun je de regeling aanvragen:
  • De subsidie is steeds per drie maanden aan te vragen.
  • Vanaf 1 oktober 2020 kunnen ondernemers TVL voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 aanvragen.
  • Aanvragen gaat via rvo.nl/tvl met eHerkenning of DigiD.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Subsidieperiode 1 juni tot en met 30 september 2020

Deze regeling is nieuw per juni. De regeling biedt een tegemoetkoming in de vaste lasten ten behoeve van de hardst geraakte MKB ondernemingen zoals horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomer nog gesloten blijft. De vergoeding is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving en bedraagt maximaal € 50.000 voor een periode van 4 maanden.

Het betreft een éénmalige gift, die is vrijgesteld van belastingheffing (net als de TOGS). Deze vergoeding telt wel mee als omzet voor de NOW en verlaagt daarmee de NOWsubsidie.

De regeling is van toepassing op dezelfde sectoren die onder de TOGS vielen. Toegang tot de regeling begint bij een omzetverlies van ten minste 30%.

Er is sprake van een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning.

Er mag geen sprake zijn van surséance van betaling of faillissement

Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)
Subsidieperiode 1 maart tot en met 30 juni 2020

 Deze regeling is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. Daarom richt de regeling zich op ondernemers die daadwerkelijk beschikken over een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen, die los staan van de eigen woning, die essentieel zijn voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten, en zorgen voor omvangrijke, periodiek terugkerende vaste lasten. Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. Deze regeling is na 3 maanden niet verlengd. Hiervoor in de plaats komt de tegemoetkoming vaste lasten MKB (TVL).

De onderneming moet op een ander adres staan ingeschreven dan het huisadres. Echter, in sommige sectoren, bijvoorbeeld in de sfeer van persoonlijke dienstverlening, is sprake van significante bedrijvigheid vanuit de eigen woning door sommige ondernemingen, terwijl er daarnaast andere ondernemingen zijn met meer grootschalige dienstverlening vanuit een fysieke vestiging met omvangrijke periodieke vaste lasten, terwijl de ondernemer staat ingeschreven op het huisadres. Dit geldt bijvoorbeeld in de sectoren haarverzorging en schoonheidsverzorging, maar bijvoorbeeld ook voor de houder van een manege op het eigen erf.

Om de ondernemers met omvangrijke periodieke vaste lasten in aanmerking te laten komen voor de TOGS, zal er van hen een aanvullende verklaring worden gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.

Kappers waarbij de onderneming staat ingeschreven op een ander adres dan het woonadres, komen automatisch in aanmerking voor de tegemoetkoming, waar collega’s die ingeschreven staan op het huisadres pas in aanmerking komen als blijkt uit de verklaring dat zij omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben.

Daarnaast zijn er sectoren, waarbij het kenmerkend is dat ondernemers een fysieke inrichting of fysieke productiemiddelen hebben buiten de woning. Voor deze sectoren is zo’n minimale omvang geen noodzakelijk criterium. Een voorbeeld zijn de auto- en motorrijschoolhouders die veelal op hun huisadres geregistreerd staan maar omvangrijke lasten dragen voor hun lesvoertuig(en). Op deze manier, met op de sector toegesneden criteria, en waar nodig een eigen DGBI / 20094755 verklaring van de ondernemer, wordt het oogmerk van de regeling bereikt met behoud van geautomatiseerde verwerking.

Het betreft een éénmalige gift, die is vrijgesteld van belastingheffing.  Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren