Accountants
Amsterdam | Zaanstad | info@duidelijk.ac | 075 76 00 800
LoginGemeenteloket

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Ook DGA's kunnen een beroep doen op deze regeling als zij aan de voorwaarden voldoen. De regeling is aan te vragen tot en met 31 mei 2020. 

Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Let op: Vraag de regeling alleen aan als je aan de voorwaarden voldoet. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen. Voor het overige geldt voor gemeenten een terugvorderingsbevoegdheid. Voor inkomensondersteuning moet de zelfstandige aangeven - dat zij verwachten - dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente. Er vindt controle en verrekening plaats. 

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers bevat de volgende elementen:
 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. € 1500 per maand (netto).
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-, tegen een rente van 2%.  
 • De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. De lening kan binnen vier weken worden verstrekt.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.
 • De uitkering telt gewoon mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. 
Voorwaarden Bbz
De regeling is geënt op de systematiek van de Bbz (Bijzondere bijstand zelfstandigen) dit betekent dat:
 • Je in Nederland moet wonen en je onderneming in Nederland gevestigd moet zijn.
 • Je moet voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek (minimaal 1.225 uur per jaar, ofwel 24 uur per week aan de onderneming besteden)
 • Je voor 17 maart 2020 bedrijfsmatig actief moet zijn geweest als zelfstandige en moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Gemeente Zaanstad
Bij de gemeente Zaanstad kan vanaf 23 maart ondersteuning worden aangevraagd op basis van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Dit kan door het invullen van een tweetal formulieren. Voor toegang tot de website waar de formulieren zijn opgenomen klik hier.

Tot en met 6 april stuurt de gemeente Zaanstad geen nieuwe belastingaanslagen. Ook stelt ze alle invorderingsacties uit. Het gaat om alle belastingen die op de gecombineerde aanslag staan. Zoals de onroerendezaak belasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting. En de belastingen die op ondernemers gericht zijn zoals toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting en – opbrengsten, marktgelden en de BIZ. De gemeente besluit nog of en hoe de maatregel wordt verlengd.

Alle ondernemers die panden huren van de gemeente krijgen bericht. Gedurende de periode dat zij op last van de regering gedwongen zijn om hun zaak te sluiten, verleent de gemeente uitstel van betaling van de huur.

De gemeente betaalt uitstaande facturen aan ondernemers zo snel mogelijk.
Zie ook de website van de gemeente.

Gemeente Amsterdam
Bij de gemeente Amsterdam vul je de checklist in. De gemeente stuurt dan een aanmeldingsformulier voor de regeling.

Voor uitstel van gemeentebelastingen Amsterdam kijk je hier. 

 

Terug
Webdesign door Lined webdevelopment
www.duidelijk.ac gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.duidelijk.ac toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren